België verder splitsen?  Neen, bedankt!

Een van de laatste maatregelen die de Vivaldi-regering nam was een aantal grondwetsartikelen ‘voor herziening vatbaar verklaren’. In mensentaal betekent dit dat een volgende regering opnieuw een staatshervorming kan doorvoeren. Of nog simpeler gezegd: het land verder splitsen. Met Bart De Wever als informateur, en nadien misschien ook als formateur, is dit trouwens niet onwaarschijnlijk. En dat is bijzonder slecht nieuws voor de werkende bevolking.


De zes eerdere staatshervormingen waren een ramp voor de Belgen!
Tijdens de corona-crisis werden wij geconfronteerd met de schokkende realiteit dat ons kleine land negen ministers telt die bevoegd zijn voor Volksgezondheid, en dat op een ogenblik dat adequaat optreden meer dan ooit noodzakelijk was.


België telt zes regeringen, evenveel parlementen en meer dan vijftig ministers en staats-secretarissen.
Vier ministers zijn verantwoordelijk voor mobiliteit. En toch staan we met zijn allen in de file.

 

En om het helemaal té gek te maken wordt dan getracht het beleid te coördineren buiten de versnippering van bevoegdheden om, door het oprichten van overlegcomités, het organiseren van interministeriële conferenties …

 

Wat een verspilling van geld, energie en efficiëntie!

Wij willen de solidariteit behouden en uitbreiden, in eenheid! Wij geloven dat Vlamingen, Brusselaars én Walen behoefte hebben aan eenheid en solidariteit, niet aan nog meer verdeeldheid. Dus zeggen we ‘neen’ tegen een nieuwe zevende staatshervorming.

Meer solidariteit! Dat is precies waarom belastingen en sociale zekerheid in het leven zijn geroepen: om te zorgen voor herverdeling tussen degenen die het beter hebben en degenen die het slechter hebben. Misschien is de tijd net gekomen om wat meer eenheid te brengen in de onnodige en kostbare versnippering van bevoegdheden in België? Dat is de boodschap die we als BTB willen meegeven nu een nieuwe regering gevormd zal worden. In ons BTB-memorandum gaan we daar dieper op in.

De rechtse partijen wezen gewaarschuwd!

De verkiezingsuitslagen maken ons trouwens niet vrolijk. Rechts wordt sterker! MR en Les Engagés winnen de verkiezingen in Wallonië ten koste van de PS, en in Vlaanderen groeit het Vlaams Belang. N-VA blijft sterk en positioneert zich als dominant, zowel in Vlaanderen als federaal. 

Elk van die partijen hebben een duidelijk rechts programma. Dit voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Besparingen in de sociale zekerheid, en dus in onze solidariteitssystemen, worden door elk van hen aangekondigd. 

Een afbouw van de verworven rechten van de werknemers kunnen en zullen we echter niet accepteren.

 

Onze sociale zekerheid splitsen is ze kapotmaken!

Toen de corona-crisis ons hard trof, heeft ons socialezekerheidsstelsel meer dan adequaat gewerkt om de catastrofale gevolgen van de pandemie op te vangen. Dankzij de (tijdelijke) werkloosheidsregeling konden huishoudens overleven en konden sommige bedrijven het hoofd boven water houden.

Werknemers in de gezondheidszorg vochten een echte strijd, gefinancierd door het federale (Belgische) socialezekerheidsstelsel …


Het opsplitsen van de sociale zekerheid in twee of drie kleinere stelsels zou een zeer dure onderneming zijn. Splitsing zou de beheers- en administratiekosten verhogen en de solidariteit verminderen. Met andere woorden, het systeem zou duurder zijn om minder te bereiken! Of anders gezegd: we zouden allemaal meer betalen om minder te krijgen als we het nodig hebben.

Trouwens, toen de zogenaamde kinderbijslag geregionaliseerd werd, werd het in Vlaanderen ineens ook afgebouwd. Vlamingen zijn vandaag slechter af dan voordien!

 

België verder splitsen? Neen, bedankt!

Dat is onze duidelijke boodschap aan de politici. Aan N-VA van Bart De Wever, en aan alle partijen die mee onderhandelen over een nieuwe regering, zeggen we duidelijk dat we geen verdere opdeling van het land willen. 

Vlamingen, Brusselaars en Walen hebben er alle belang bij om samen te werken en om België op de Europese landkaart sterker te maken.Frank Moreels
Voorzitter BTB-ABVV

Train of Remembrance
Jonge vakbondsleden zeggen
'Nooit meer, nergens' tegen extremisme

Op 13 mei 2024 organiseerden de European Transport Workers’ Federation (ETF) en het Friedrich-Ebert-Stiftung EU Office (FES Europa) een aangrijpende initiatief genaamd de ‘Train of remembrance’ (Trein van herinnering). Deze bijzondere reis bracht jonge vakbondsleden uit heel Europa samen om hen te onderwijzen en inspireren door stil te staan bij de verwoestende impact van het naziregime tijdens de jaren 1940 in Duitsland. Het hoofddoel was om de herinnering aan de Holocaust levend te houden en tegelijkertijd een krachtige boodschap van verzet tegen hedendaags extremisme te verspreiden.

De reis begon met een conferentie waarbij de opkomst van extreemrechtse ideologieën centraal stond. Sprekers zoals Professor Daphne Halikiopoulou benadrukten de noodzaak voor georganiseerd verzet tegen de heropleving van dergelijke gevaarlijke denkwijzen. Frank Moreels, president van ETF en BTB-ABVV, en andere prominente panelleden benadrukten de historische context van de 20e eeuw en de cruciale rol van vakbonden in het beschermen van democratische waarden en mensenrechten.

Vervolgens brachten de jonge transportwerkers een bezoek aan plaatsen zoals het hoofdstation van Praag en het Auschwitz concentratiekamp in Polen. Deze bezoeken confronteerden hen met de diepste duisternis van de menselijke geschiedenis en inspireerden hen om zich krachtig uit te spreken tegen haat en intolerantie, waar en wanneer deze zich voordoen.

Ook de BTB-jongeren die mee opstapten, waren sterk onder indruk. "Het begon niet met gaskamers," merkte Hannelore Hannes, uitvoerend bestuurslid en lid van onze jongerenwerking, op, "maar met verdeeldheid gezaaid door politici. Het is gebeurd en het kan opnieuw gebeuren. Daarom moeten we altijd onze stem laten horen tegen haat en onrecht."

Glenn Mannien, bestendig afgevaardigde Haven van Antwerpen, reflecteerde op zijn ervaring en zei: "Een bezoek aan Auschwitz herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om ons uit te spreken tegen fascisme. Solidariteit en verzet zijn cruciaal om vrijheid en waardigheid te beschermen, overal waar dit bedreigd wordt."

De ‘Trein van Herinnering’ eindigde niet alleen als een educatieve reis, maar als een krachtige oproep tot actie. Het benadrukte de blijvende relevantie van de woorden ‘Nooit meer, nergens’ in de strijd tegen onderdrukking en onrecht. Door samen te komen en te leren van het verleden, zijn deze jonge vakbondsleden vastbesloten om de idealen van democratie, diversiteit en menselijke waardigheid hoog te houden in het licht van toenemende extremistische dreigingen.


Ook voor andere jongeren uit Europa was deze trip een aangrijpende gebeurtenis:

Lyubomir Drenski, voorzitter FTTUB, uit Bul-garije zat ook mee op de trein, voor hem heeft het ook een blijvende indruk achtergelaten: “Wat me het meest raakte, was het bezoek aan Auschwitz, de gaskamers en het laatste station van zoveel levens. Dit is iets dat ik niet kan beschrijven; het gevoel was simpelweg onvergetelijk.

Mijn boodschap aan alle jongeren in Europa is om onze geschiedenis te onthouden! We moeten ervoor zorgen dat zo'n afschuwelijke gebeurtenis nooit meer plaatsvindt. We moeten verantwoordelijke burgers zijn en politiek proactief om te voorkomen dat structuren zoals nazi-Duitsland ooit weer invloed krijgen, niet alleen in onze landen, maar in heel Europa."

Cédric Eugène Henri Bruaux, SNPNC Vueling, uit Frankrijk:


"Ik wilde graag mee op de trein om eer te betonen aan degenen die hun leven verloren door een gruwelijke ideologie. De aankomst per trein was al een emotioneel moment, met uitwisselingen en ideeën onder ons.


De aanblik van de poort met 'Arbeit macht frei' bracht me bij de deuren van horror. Onze gids legde de plek uit terwijl we stilzwijgend verder liepen. De foto's van de gevangenen in een gang maakten diepe indruk op me, ze gaven de slachtoffers hun gezicht terug. De omvang van het kamp, de sporen van de slaapzalen en de treinrails herinnerden aan het massale bloedbad.

De terugreis naar Krakau bracht ons terug naar de realiteit van 2024, maar we waren diep geraakt. We moeten de fouten van het verleden niet herhalen, maar leren samen te leven in een divers en tolerant Europa."
‘TINA sucks’, maar er is een alternatief!

Neen, Tina is geen lastige vrouw maar het staat wel voor ‘There is no Alternative. Dit concept wordt vaak gebruikt om aan te geven dat er geen alternatief is voor een bepaald beleid of economisch systeem, zoals bijvoorbeeld het neoliberalisme. En dat betwisten wij. Er is wel degelijk een alternatief.

Werknemers wereldwijd ervaren de verstrekkende gevolgen van het neoliberalisme, dat systematisch de welvaartsstaat ondermijnt ten gunste van kapitalistische belangen. Deregulering, privatisering en een voortdurende race naar lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden zijn de norm geworden, met ernstige consequenties voor werknemersrechten en vakbonden.

De financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar dit systeem is. Terwijl grote bedrijven recordwinsten boekten, bleven werknemers in de frontlinie tijdens lockdowns en economische ontwrichting, vaak zonder passende steun of bescherming.

"In het politieke debat moeten de belangen van werknemers weer centraal staan," benadrukt Frank Moreels in zijn recent boek ‘De wereld is van ons’. "Het is tijd om te erkennen dat er alternatieven zijn voor het heersende 'There Is No Alternative'-denken. We moeten strijden voor eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en een rechtvaardig economisch beleid dat werkt voor iedereen."

Het is cruciaal om het rechtse narratief dat er geen alternatief is, krachtig te weerleggen. Door te pleiten voor beleidsmaatregelen die de levens van werkende mensen verbeteren, zoals hogere belastingen voor de superrijken en een hernieuwde focus op sociale rechtvaardigheid, kunnen we een stap zetten naar een rechtvaardiger economisch systeem.

BTB breekt als enige vakbond de deur van het sociaal overleg bij Amazon open!

Amazon staat wereldwijd bekend om haar onwil om met vakbonden of personeel te overleggen. De komst van hun eerste verdeelcentrum in 2022 naar Antwerpen riep dan ook veel vragen op: zou een sociale dialoog mogelijk zijn en hoe zouden ze omgaan met de Belgische sociale verkiezingen?

Vanaf de opstart heeft de lokale Antwerpse afdeling nauwlettend toegezien op Amazon. De echte doorbraak in de sociale dialoog moest echter komen via de sociale verkiezingen van 2024. Met meer dan 50 werknemers waren verkiezingen voor het CPBW verplicht.

De Antwerpse afdeling vond drie kandidaten om hun collega’s te vertegenwoordigen. Deze verkiezingen werden gewonnen, waardoor een bijna unieke situatie in de wereld is ontstaan: regelmatig sociaal overleg bij Amazon in België. De verkozen afgevaardigden zullen nu dagelijks voor hun collega’s kunnen opkomen en maandelijks onderwerpen, problemen en vragen op tafel kunnen leggen.

Samen met de ondersteuning van de Antwerpse BTB-afdeling zullen de délégués van Amazon de komende jaren iets unieks doen: een gestructureerde sociale dialoog voeren bij Amazon. We wensen hen en alle verkozenen in al onze bedrijven, veel succes en zullen hen de komende jaren bijstaan en helpen om betere werkomstandigheden voor al hun collega’s te creëren.

BTB-ABVV organiseerde vierde 'Dag van de Fietskoerier': nieuwe mijlpalen bereikt

Op vrijdag 14 juni organiseerde de Belgische TransportBond (BTB-ABVV) voor de vierde keer de 'Dag van de Fietskoerier'. Deze datum viel samen met de start van het EK Voetbal, waarbij maaltijdbezorger JustEat-TakeAway een van de grote sponsors was.

Fietskoeriers zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven. Ze bezorgen eten en boodschappen snel aan huis. Helaas kregen ze niet altijd het respect dat ze verdienen. Door positieve juridische uitspraken was de sector nu klaar om volwassen te worden, met meer respect voor de rechten van de werknemers.

NIEUW: Goedgekeurde Europese platform-richtlijn
Binnenkort komt er extra steun aan voor de fietskoeriers: de goedgekeurde Europese ‘directieve’ rond platformwerk. Het zal het niet langer aan de individuele fietskoerier zijn om te bewijzen dat hij of zij wel degelijk als werknemer werkt. Het zullen de platformen (in realiteit de werkgevers) zijn die moeten bewijzen dat hun koeriers wel degelijk als zelfstandige werken en dit volgens de bepalingen van de Belgische wetgeving!

Bescherming van vrachtwagen-chauffeurs: grote controleactie!

Op 20 mei voerden de Belgische controlediensten, SIOD en ELA, een grote controle uit op de vrachtwagenparking van de Goordijk in Antwerpen.

Hun doel? Een veiligere, eerlijkere en betere transportsector waar alle chauffeurs veilig kunnen werken. Want er worden wel stappen gezet in Europa om vrachtwagenchauffeurs beter te beschermen, zowel op vlak van arbeidsomstandigheden en verloning maar de realiteit dat nog steeds veel chauffeurs niet correct betaald worden. En dit zal blijven duren zolang er geen degelijke controle is. Het geeft de kans aan frauduleuze bedrijven om hun chauffeurs uit te buiten en zorgt ervoor dat bedrijven die het wel goed doen (en de wettelijke verplichtingen respecteren) het moeilijk krijgen.

Het resultaat? Op de 202 chauffeurs die  gecontroleerd zijn waren er 135 in overtreding op het nemen van de lange rust in de cabine. 70 vrachtwagens voldeden niet aan de terugkeerplicht, 35 chauffeurs konden niet op tijd terugkeren naar hun woonst.

Daarnaast zijn er nog verschillende onderzoeken gestart naar sociale dumping en overtredingen op cabotage.

Tijdens de actie zelf werd er al voor meer dan €250.000 aan boetes geïnd, voornamelijk ten laste van de bedrijven. Dat laatste is meer dan terecht: het zijn de bedrijven die moeten zorgen dat ze de wetgeving volgen en de rechten van hun chauffeurs respecteren!

Deze actie en de enorme hoeveelheid overtredingen, bewijst nog maar eens hoe broodnodig controles zijn om een eerlijke Europese transportsector te garanderen!

Europese e-commerce: naar een eerlijke en duurzame supply chain

BTB begrijpt dat we niet geïsoleerd leven en werken, maar deel uitmaken van een open Europese economie. Daarom ondersteunen we actief Europese samenwerkingen om de werkomstandigheden van onze leden te verbeteren.

Teamhub is een Europees project met als doel een duurzame en eerlijke supply chain in de Europese E-commerce. Verschillende Europese landen, onderzoeksinstituten en vakbonden hebben samengewerkt aan aanbevelingen om dit te bereiken.

Op 20 juni werden deze aanbevelingen gepresenteerd. Nu ligt de taak bij ons om ervoor te zorgen dat deze aanbevelingen worden omgezet in beleid, zodat we kunnen streven naar een duurzame en eerlijke supply chain in de Europese E-commerce.

Overwinningsfeest SV24

"Kameraden, welkom op de Kick-off van de sociale verkiezingen 2028!
Sterker nog, voor BTB zijn het jaar in jaar uit sociale verkiezingen. Want wij rusten nooit!"

Dit waren de openingswoorden van Tom Peeters, adjunct Federaal Secretaris WVL van BTB, op het feest in Brussel op zaterdag 1 juni. Naast voorzitter Frank Moreels bedankte hij ook iedereen voor de zeer mooie cijfers die behaald werden. Een klinkende overwinning die gepast gevierd werd.

BTB Haven Antwerpen handhaaft Wet Major en legt schip stil

Hoewel het zelden voorkomt dat de lashing van zeeschepen door anderen dan havenarbeiders wordt uitgevoerd, moest BTB Haven van Antwerpen recentelijk optreden tegen een inbreuk. Op dinsdag 11 juni 2024 werden de operaties aan boord van het schip Abu Samrah stilgelegd omdat de bemanning zelf de uitlaadwerkzaamheden had uitgevoerd, in plaats van erkende havenarbeiders. Dit is een duidelijke schending van de Wet Major, die voorschrijft dat dit werk uitsluitend door erkende havenarbeiders moet worden uitgevoerd.

Directe actie door BTB Haven van Antwerpen
BTB Haven van Antwerpen greep onmiddellijk in door de werkzaamheden stil te leggen. We gingen in gesprek met de kapitein en de chief officer. Na duidelijke gesprekken over de wetgeving in onze Belgische zeehavens konden de werkzaamheden hervat worden.

Een duidelijke waarschuwing
Dit incident is een sterke waarschuwing aan alle partijen binnen de havengemeenschap. Dergelijke inbreuken zijn onaanvaardbaar en wij zullen blijven optreden tegen overtredingen. De handhaving van de Wet Major is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook essentieel. Alleen door samen de regels te respecteren, kunnen we zorgen voor een veilige en eerlijke werkomgeving voor alle havenarbeiders.

🎧 The People's Pod: podcast met een sociaal oor

Er staan nu vijf afleveringen online van The People's Pod, de podcastserie van Stephanie Vanden Eede, Nick Loridan en Glenn Mannien. Ze nodigen steeds invloedrijke gasten uit voor openhartige gesprekken over sociale en maatschappelijke kwesties.

In aflevering vijf praten ze met Melissa Depraetere over sociale ongelijkheid. Maar ze hebben ook gesproken met Bruno de Wever over collaboratie en Kenneth Lasoen over criminaliteit.

Geen onderwerp is taboe. Zeker de moeite eens waard om te beluisteren.

Hypermodern opleidingscentrum
voor de binnenscheepvaart

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) begint met de bouw van een hypermodern opleidingscentrum voor de binnenscheepvaart. De sector kampt met een groeiend tekort aan goed opgeleid personeel door vergrijzing, onbekendheid en nieuwe richtlijnen.

Het nieuwe centrum, gevestigd bij het Schipperswelzijn, zal voorzien in de behoeften van leerlingen, werkzoekenden en huidige werknemers. Het biedt een digitale infrastructuur en geavanceerde apparatuur zoals vaar-, radar- en meerpaalsimulatoren, virtual-reality-brillen en online cursussen.

Dit centrum zal bestaande onderwijsprogramma’s ondersteunen, zoals die van de scheepvaartschool GO en het volwassenenonderwijs bij CVO. Daarnaast wordt het een plek voor professionele trainingen die nodig zijn voor doorstroom en bijscholing binnen de sector.

Jacques Kerkhof, vertegenwoordiger van het FRB, en Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van Antwerp Maritime Academy (AMA) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om hoogwaardige opleidingen te garanderen. Het FRB treedt op als dienstverlener met steun van EFRO, en biedt aangepaste infrastructuur zonder zelf opleidingen te verzorgen. Het opleidingscentrum zal klaar zijn in september 2024, met een officiële opening in oktober 2024.

Deze stap is essentieel voor het behoud en de toekomst van de binnenscheepvaart in Vlaanderen. Het nieuwe opleidingscentrum belooft een centraal kenniscentrum en een plek voor technologische innovaties te worden, die de sector toegankelijker en bekender zullen maken.

Onderteken de petitie ‘Tax The Rich’

WIST JE DAT ... de rijkste 1% van de planeet bijna de helft van alle rijkdom bezit. Dezelfde ultrarijken stoten meer CO2 uit dan de armste helft van de planeet.

Wat willen we doen? De Europese Commissie aansporen om een voorstel voor vermogensbelasting in te dienen, met als voornaamste doel het financieren van de broodnodige klimaat- en sociale transitie.

Deze bijdrage zou zowel bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering als aan de strijd tegen ongelijkheid en ervoor zorgen dat Europese burgers de kosten van deze doelstellingen delen. Samen zetten we stappen naar een duurzaam Europa.

BTB in actie ...

21 juni - Day against drivers' fatigue

Vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar, vestigden we samen met de European Transport Workers' Federation de aandacht op vermoeidheid bij beroepschauffeurs.

Meer dan 60% van de chauffeurs zit vermoeid achter het stuur door slechte arbeidsomstandigheden zoals lange werkdagen, lage lonen, en een slechte work-life balance. Ondanks het chauffeurstekort blijven Europese transporteurs goedkope arbeidskrachten uit landen zoals Oezbekistan en India importeren, die vaak niet beseffen dat ze worden uitgebuit. >> Lees meer

17 juni - Strategisch politiek overleg met Noel Slangen

Het Gemeenschappelijk Bureau BTB / ABVV-Metaal maakte op maandag 17 juni samen met politiek analist Noël Slangen de analyse van de resultaten en de valkuilen van de verkiezingen van 9 juni laatstleden.

23 mei – Pot & Grijp nog steeds in onze gedachten

Op 23 mei herdachten we de moord op Albert Pot en Theo Grijp, twee syndicalisten waarvan één BTB-militant, die in 1936 werden vermoord door extreemrechtsen. De herdenking werd afgesloten in het BTB-gebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen. Daar herinnerde BTB-Voorzitter Frank Moreels eraan dat we, met onze blik op de toekomst zeker het verleden niet mogen vergeten. Op de groei van extreemrechts is er maar één antwoord: no pasaran!